สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง

ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งมี 2 ปัจจัยหลักๆ คือ

1. เกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือภายนอกร่างกาย ส่วนใหญ่มักได้รับมาจาก

1.1 สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อนในอาหารและเครื่องดื่ม เช่น สารพิษจาก เชื้อราที่มีชื่อ อัลฟาทอกซิน (Alfatoxin) สารก่อมะเร็งที่เกิดจากการปิ้ง ย่าง พวกไฮโดคาร์บอน (Hydrocarbon) สารเคมีที่ใช้ในขบวนการถนอมอาหารชื่อ ไนโตรซามิน (Nitosamine) สีผสมอาหารที่มาจากสีย้อมผ้า เป็นต้น

1.2 รังสีอุลตร้าไวโอเลตจากแสงแดด รังสีเอ็กซ์เรย์

1.3 เชื้อไวรัส ไวรัสตับอักเสบบี

1.4 การติดเชื้อพยาธิใบไม้ในตับ

1.5 การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เป็นต้น

2. เกิดจากความผิดปกติในร่างกาย ซึ่งพบได้เป็นส่วนน้อย

เด็กที่มีความพิการมาแต่กำเนิด มีโอกาสเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว เป็นต้น การมีภูมิคุ้มกันที่บกพร่องและภาวะทุพโภชนาการ เช่น การขาดวิตามินบางชนิด เช่น วิตามินเอ ซี เป็นต้น 

สำหรับสาเหตุภายในร่างกายนั้นการป้องกันคงไม่ได้ผลแต่ทำให้ทราบว่า ตนเองจัดอยู่ในกลุ่มที่มีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูง หรือมากกว่ากลุ่มอื่น ๆ ดังนั้นก็ควรไปพบแพทย์เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับความรู้เรื่องมะเร็งต่อไป กรณีที่เป็นมะเร็งได้ตรวจพบตั้งแต่ระยะแรก ซึ่งจะมีการตอบสนองต่อการรักษาค่อนข้างดี


ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็ง

1. ผู้ที่สูบบุหรี่ จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง เป็นต้น

2. ผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับ และหากเป็นผู้ที่ทั้งดื่มสุราและสูบบุหรี่จัดก็อาจจะทำให้เป็นมะเร็งช่องปาก และลำคอด้วย

3. ผู้ที่เป็นพาหะของเชื้อ ไวรัสตับอักเสบชนิดบี หรือผู้ที่ชอบรับประทานอาหารที่มีสารพิษ ชื่อ "อัลฟาทอกซิล" ที่พบจากเชื้อราที่ปนเปื้อนในอาหาร เช่น ถั่วลิสงป่น เป็นต้น หากรับประทานประจำจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับ และหากได้รับทั้ง 2 อย่าง โอกาสจะเป็นมะเร็งตับก็จะมากขึ้น

4. ผู้ที่รับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำ จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง เต้านม ลำไส้ใหญ่ เยื่อบุมดลูก และต่อมลูกหมาก เป็นต้น

5. ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ และรับประทานอาหารที่ใส่ดินประสิวเป็นประจำ จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับ

6. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอันเกิดจากความผิดปกติจากพันธุกรรมหรือติดเชื้อไวรัสเอดส์ จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งปากมดลูก มะเร็งของหลอดเลือด เป็นต้น

7. ผู้ที่รับประทานอาหารรสเค็ม รสจัด อาหารที่มีส่วนผสมดินประสิวและส่วนไหม้เกรียมของอาหารเป็นประจำ จะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ เป็นต้น

8. ผู้ที่มีประวัติโรคมะเร็งในครอบครัว อาทิ มะเร็งของจอตา มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ และมะเร็งลำไส้ใหญ่ชนิดที่เป็นติ่งเนื้อ เป็นต้น

9. ผู้ที่ตากแดดจัดเป็นประจำ อาจจะได้รับอันตรายจากแสงแดดที่มีปริมาณของแสงอุลตราไวโอเลตจำนวนมากจะมีผลทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้

view