สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สารสเตอร์รอยด์ ในฮว่านง็อก มีหรือไม่

สารสเตอร์รอยด์ ในฮว่านง็อก มีหรือไม่

ผลิตภัณฑ์ ฮว่านง็อก ของบ้านสมุนไพร มีสารสเตอร์รอยด์ (steroid) หรือไม่

ไม่มีครับ!!!

                   ทางบ้านสมุนไพร เราเน้นคุณภาพ และให้ความสำคัญต่อลูกค้าของเราเป็นอย่างยิ่ง ผลิตภัณฑ์ฮว่านง็อกของเรา ทางเราให้ความใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการเริ่ม ปลูก ดูแล โดยทางเรามีแปลงปลูกเอง และควบคุมทางด้านสารปนเปื้อน คือทางเราใช้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพทุกขั้นตอนครับ

view