สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
โรคมะเร็งคืออะไร ?

โรคมะเร็งคืออะไร ?

มะเร็งหรือทางการแพทย์เรียกว่าเนื้องอกร้ายเป็นกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของเซลล์ที่ผิดปกติ คือ เซลล์จะแบ่งตัวและเจริญอย่างควบคุมไม่ได้ ก่อเป็น......

อ่านต่อ
สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง

สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งมี 2 ปัจจัยหลักๆ คือ 1. เกิดจากสิ่งแวดล้อมหรือภายนอกร่างกาย ส่วนใหญ่มักได้รับมาจาก 1.1 สารก่อม......

อ่านต่อ
view