สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฮว่านง็อกแคปซูลราก

ฮว่านง็อกแคปซูลราก

           ฮว่านง็อก แคปซูลราก (Pseuderanthemum palatiferum roots) ของบ้านสมุนไพร มีความโดดเด่น มีคุณสมบัติเอกลักษณ์เฉพาะ และมีความแตกต่างจากฮว่านง็อกที่เพาะปลูกอยู่ในปัจจุบัน คือ ได้ดำเนินการคัดเลือกสายพันธ์ุที่เหมาะสมจากต่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการคัดเลือกสายพันธ์ุจากผู้เชี่ยวชาญ(อาจารย์จากมหาวิทยาลัย National Institute Medicinal Materials Research Center of Ginseng and Medicinal Materials ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ริเริ่มวิจัยฮว่านง็อกและทำการศึกษามากว่า 30ปี ) กระบวนการการปลูก ในพื้นที่ และภูมิประเทศที่เหมาะสม ดูแลรักษาปลอดสารพิษตลอดกระบวนการ รวมถึงการคัดสรรเก็บเกี่ยวรากที่ได้สรรพคุณสูงสุด ให้ได้ขนาดของราก ระยะเวลาในการปลูก ตลอดถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และกระบวนการผลิตผ่านมาตรฐาน GMP และ ฮาลาล จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับฮว่านง็อกแคปซูลราก ที่สะอาด และมีคุณภาพสูงสุดในปัจจุบัน

ฮว่านง็อกแคปซูลราก 1 ขวด

ประกอบด้วย ฮว่านง็อกแคปซูลราก 100 แคปซูล

1 แคปซูล ประกอบด้วย ผงรากฮว่านง็อกบดละเอียด 500 มิลลิกรัม

สั่งซื้อ 3 ขวดขึ้นไปจัดส่งฟรีทั่วประเทศ

view