สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฮว่านง็อกแคปซูลใบ

ฮว่านง็อกแคปซูลใบ

ฮว่านง็อกแคปซูลใบ

              ฮว่านง็อกแคปซูลใบ (Pseuderanthemum palatiferum leaves) ของบ้านสมุนไพร มีความโดดเด่น มีคุณสมบัติเอกลักษณ์เฉพาะ และมีความแตกต่างจากฮว่านง็อกที่เพาะปลูกอยู่ในปัจจุบัน  คือ ได้ดำเนินการการคัดเลือกสายพันธ์ุที่เหมาะสมจากต่างประเทศ โดยผ่านกระบวนการวิจัยและคัดเลือกสายพันธ์ุ จากผู้เชี่ยวชาญ(อาจารย์จากมหาวิทยาลัย National Institute Medicinal Materials Research Center of Ginseng and Medicinal Materials ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ริเริ่มวิจัยฮว่านง็อก และทำการศึกษามากว่า 30 ปี ) กระบวนการการปลูก ในพื้นที่ และภูมิประเทศที่เหมาะสม ดูแลรักษาปลอดสารพิษตลอดกระบวนการ รวมถึงการคัดสรรเก็บเกี่ยวใบที่ได้สรรพคุณสูงสุด ให้ได้ขนาดของใบ ระยะเวลาในการปลูก ตลอดถึงเวลาในการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม และ กระบวนการผลิต ผ่านมาตรฐาน GMP  และ Halal จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับฮว่านง็อกแคปซูลใบ ที่สะอาด และมีคุณภาพสูงสุดในปัจจุบัน

ฮว่านง็อกแคปซูลใบ 1 ขวด

ประกอบด้วย ฮว่านง็อกแคปซูลใบ 100 แคปซูล

1 แคปซูล ประกอบด้วย ผงใบฮว่านง็อกบดละเอียด 500 มิลลิกรัม (เทียบได้กับใบฮว่านง็อกแห้ง ประมาณ 3-5 ใบ)

view